GESTIÓ DE FINQUES

Més de 22 anys gestionant comunitats de propietaris a Esparreguera, Olesa de Montserrat, Abrera, Collbató, El Bruc, Sant Esteve Sesrovires, Castellolí, Sant Andreu de la Barca i Martorell, amb compromís i transparència, adaptant-nos sempre a les necessitats de la seva comunitat. Som especialistes en la gestió i administració de tot tipus de Comunitats de Propietaris. En servei destaquem que oferim un tracte directe amb els copropietaris

Àmbit administratiu

 • Constitució de la Comunitat de Propietaris
 • Confecció anual de l’estat de comptes de la Comunitat
 • Confecció del pressupost anual
 • Seguiment i control d’impagats
 • Secretaria de la Junta.
 • Convocatòria i assistència a les Juntes
 • Disponibilitat de sala de juntes
 • Possibilitat de fer juntes per videoconferència
 • Contacte i col·laboració permanent amb el President
 • Accés on-line al compte bancari de la Comunitat per part del President
 • Atenció als propietaris presencialment a les nostres oficines, telefònica, per correu electrònic, SMS, WhatsApp i videoconferència
 • Mediació i assessorament en la resolució de conflictes

Àmbit jurídic

 • Seguiment del compliment de les normatives que afecten a la Comunitat
 • Reclamació de quotes pendents per la via judicial

Àmbit tècnic

 • Manteniment preventiu de l’edifici
 • Inspecció tècnica de l’edifici - ITE
 • Cèdules d’Habitabilitat i Certificat d’Eficiència Energètica
 • Seguiment del compliment de les normatives tècniques que afecten a la Comunitat - Prevenció Incendis, Baixa Tensió, Inspeccions Tècniques, Prevenció de Riscos Laborals i Coordinació d’Activitats Empresarials

Àmbit econòmic

 • Supervisió de les despeses ordinàries per tal que estiguin sempre adequades a les necessitats de la comunitat (tarifes d’electricitat, manteniment d’ascensors, d’extintors, ...)
 • Revisió dels costos de proveïdors i negociació
 • Reducció global dels costos associats als proveïdors

Accés on-line

 • Accés On-line a TucomunidadApp

Administració de lloguers

Gestionem tots els tràmits relacionats amb el lloguer d’habitatges o locals comercials i naus industrials, per ajudar-lo a obtenir la màxima rendibilitat de les seves propietats.

 • Redacció dels contractes d’arrendament
 • Control i seguiment dels venciments i pròrrogues
 • Gestió del cobrament de les rendes
 • Gestió de les fiances i impostos
 • Assessorament general en matèria d’Arrendaments Urbans